Page 5 - November 2020 Promotional Flyer
P. 5

  Use the QR Code or see your Cornwell® Dealer for more deals
             i
0
i
n
67" MEGA BUNDLE
67" Cabinet, Canopy & Locker with FREE PLATINUMTM Cart
54" BUNDLE
54" Cabinet with FREE Hutch
n
t
$19,995.00 $26,384.00 XPPL6702KA - Atomic Orange
XPPL6702KB - Corporate Blue XPPL6702KF - Graphite XPPL6702KG - Neon Green XPPL6702KMK - Matte Black XPPL6702KMR - Matte Red XPPL6702KMS - Matte Silver Gray
Includes: 67" PLATINUMTM Cabinet, 67" PLATINUMTM Canopy, PLATINUMTM Locker, and a PLATINUMTM Cart
$4,595.00 $6,590.00 XPPS5401KB - Corporate Blue
XPPS5401KG - Neon Green XPPS5401KMK - Matte Black XPPS5401KMR - Matte Red XPPS5401KMS - Matte Silver Gray XPPS5401KO - Orange
Includes: 54" PRO SERIES® Cabinet, and 54" PRO SERIES® Hutch
  N
im
y.
.
NO
O
t
h
T
TE
h
e
E
:
e
p
:
A
Al
pr
ri
ll
i
n
l
i
n
t
i
t
t
i
te
e
m
in
n
g
m
s
gp
ss
pr
sh
ro
ho
oc
c
e
o
w
wn
es
ss
ni
s
.C
.
,
.
i
n
nt
C
o
t
h
o
r
hi
r
n
is
n
w
sf
we
f
l
e
l
l
y
ye
ll
e
r
l®
®,
ra
a
r
,t
r
e
th
el
he
e
I
l
i
m
i
Ir
ro
i
t
on
te
n
m
ed
d
i
ma
a
n
i
n
nq
nL
qu
Lo
ua
og
a
n
go
nt
o
T
,
y.
t
i
it
t
i
ie
Th
e
s
he
sa
e
C
a
n
C
h
nd
h
o
ds
oi
i
c
su
u
b
ce
bj
eo
je
o
f
ec
f
P
c
t
t
t
Pr
t
o
ro
o
a
of
a
v
fe
e
s
va
s
s
ai
s
i
i
l
l
a
io
ab
on
n
a
bi
i
l
al
l
i
it
ls
ty
P
s®
®
a
Pl
an
le
ea
nd
as
db
s
e
ea
bl
l
u
u
e
a
l
e
P
ls
s
o
P
O
o
n
OW
n
o
ot
WE
t
e
ER
et
R®
t
h
®
a
ha
a
t
a
r
t
t
re
th
er
h
e
r
e
e
p
e
g
pr
g
i
ri
is
i
n
st
nt
te
e
r
te
ed
re
e
d
dc
dt
c
o
t
r
o
l
r
a
l
o
or
ad
d
e
rm
m
a
em
m
a
ay
ar
y
d
rk
d
i
ks
s
o
if
ff
f
o
f
e
er
f
t
r
f
t
h
f
r
ro
he
om
e
C
mt
Co
th
or
he
rn
n
w
e
a
w
e
a
c
e
l
ct
l
l
t
u
l
®
ua
a
l
®Q
l
c
Q
u
co
u
a
o
l
al
lo
l
i
o
r
it
rd
ty
du
yT
ue
To
o
o
e
t
o
l
to
l
s
ov
s
C
v
a
a
r
Co
r
i
om
ia
m
p
at
t
i
p
a
io
o
n
a
n
ns
ny
s
5
N
5
N
O
OV
VE
EM
MB
BE
ER
R2
2
0
02
2
0
   Corporate Blue
   3   4   5   6   7