Page 281 - Cornwell Product Catalog
P. 281

1/4"Drive // SOCKETS
  UNIVERSAL
STANDARD
LENGTH
 CBPU1M
CBPU1MT
CBPU1
CBPU1T
CBPU1 - 8 Piece 1/4" Drive SAE Universal Socket Set, 6 pt.
CBPU1T - 8 Piece 1/4" Drive SAE Universal Socket Set, 12 pt.
CBPU11 1/4”
  bluePOWER® STANDARD LENGTH UNIVERSAL SOCKET SETS - METRIC
SETS
PART #
NOMINAL SIZE
 bluePOWER® STANDARD LENGTH UNIVERSAL SOCKET SETS - SAE
SETS
PART #
NOMINAL SIZE
 CBPU1M - 12 Piece 1/4" Drive Metric Universal Socket Set, 6 pt.
CBPU1MT - 12 Piece 1/4" Drive Metric Universal Socket Set, 12 pt.
    • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
CBPU11M
CBPU12M
CBPU13M
CBPU14M
CBPU15M
CBPU16M
CBPU17M
CBPU18M
CBPU19M
CBPU110M
CBPU111M
CBPU112M
CBPU11MT
CBPU12MT
CBPU13MT
CBPU14MT
5mm •
5.5mm •
6mm •
7mm •
8mm •
9mm •
10mm •
11mm •
12mm
13mm
14mm
15mm
5mm
5.5mm
6mm
7mm
CBPU12
CBPU13
CBPU14
CBPU15
CBPU16
CBPU17
CBPU18
9/32”
5/16”
11/32”
3/8”
7/16”
1/2”
9/16”
         • • • • • • • •
CBPU11T 1/4”
 CBPU12T
CBPU13T
CBPU14T
CBPU15T
CBPU16T
CBPU17T
CBPU18T
9/32”
5/16”
11/32”
3/8”
7/16”
1/2”
9/16”
        CBPU15MT 8mm
CBPU16MT 9mm
CBPU17MT 10mm
CBPU18MT 11mm
CBPU19MT 12mm
CBPU110MT 13mm
CBPU111MT 14mm
CBPU112MT 15mm
    Use each tool properly. See page 688 for safety warnings.
www.cornwelltools.com 279
 bluePOWER® HAND TOOLS
6 POINT 12 POINT
6 POINT
12 POINT
   279   280   281   282   283